Archiwum
RSS
środa, 20 marca 2013
Wyjazd do pracy z biurem pośrednictwa pracy jest legalny, biuro nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Biuro posiada aktualny certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia do pracy sezonowej w Holandii i innych krajach na terenie unii europejskiej. Sherpa, zatrudnia i wysyła do pracy na międzynarodowe rynki tylko osoby pełnoletnie. Nie każda zgłaszająca się osoba ma możliwość wyjazdu do pracy za granicą. Ilość wyjeżdżających osób jest uzależniona od danej ilości ofert, jakie napłynęły do biura. Każda kandydatura zgłaszającego jest rozpatrywana indywidualnie, i na początku programu rejestracyjnego nie można zagwarantować, jaka to będzie grupa.
Praca za granicą zawsze pociągała Polaków, nie tylko tych bez zatrudnienia i stabilnej pracy. Polacy zawsze i bardzo chętnie decydowali się na wyjazd do lepiej rozwiniętych gospodarczo krajów, a szczytem marzeń była praca w pobliżu czy niedaleko naszej granicy. Sherpa forum, to organizacja biura pośrednictwa pracy, organizująca wyjazdy do Holandii. Jest to kraj doskonale rozwinięty gospodarczo, i bardzo chętnie przyjmuje ludzi z po za swoich granic do pracy sezonowej lub stałej. Holandia kusi bezrobotnych, niemających stałego zatrudnienia, lub chcących lepiej i atrakcyjnie zarobić. Jej położenie geograficzne jest niedaleko polski, a więc jest możliwość częstego przyjazdu do kraju do rodziny. Zarobki wypłacane w euro, kuszą i przyciągają bezrobotnych emigrantów.
Biuro pośrednictwa pracy Sherpa, nie tylko pomaga podjąć pracę za granicami kraju, pomaga się urządzić na miejscu w Holandii, a po zakończeniu pracy sezonowej nie zostawia swoich pracowników, tylko pomaga im się rozliczyć nadpłaconych podatków, doradza w sprawie należnych dofinansowań oraz zasiłków. Dla stałych klientów opieka nie kończy się wraz z powrotem do kraju. Każdy powracający pracownik może liczyć na pomoc biura W dzisiejszych czasach, bardzo dużo młodych i wykształconych ludzi, szuka pracy poza granicami naszego ojczystego kraju. Nie tylko młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy, ale również osoby starsze, które z tych czy innych powodów nie mogą znaleźć zatrudnienia, w kraju, jak również chętni do pracy sezonowej. Pociągają ich atrakcyjne i pewne zaróbki.